Біляївка. Біляївський ДНЗ ясла-садок № 3 "Капітошка"

 

Навчальний процес

Аналіз роботи за 2016 – 2017 навчальний рік

 

 

 

 Вже другий  повноцінний навчальний рік завершився у Комунальному закладі Біляївському дошкільному  навчальному закладі ясла – садок №3 «Капітошка» загального типу розвитку

Дитячий садок побудований за типовим проектом, розрахований на 161 дитину.

 У 2016 -2017 навчальному році у закладі працювали 2 групи для дітей раннього віку, та 6  садових груп.

Відвідують садок 190 дошкільнят.

Діяльність здійснюється на підставі чинного Статуту закладу. Виробничі, навчальні, трудові та соціально-економічні відносини у колективі закладу регулює колективний договір.

Зміст розвивального освітньо-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

 З початку відкриття закладу    педагогічний колектив працює за програмою «Я у Світі» (нова редакція),  та «Впевнений старт» для вихованців старших груп. Реалізація освітньо-виховних завдань здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу.

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив  працював за основним напрямком роботи: комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників шляхом вирішення таких завдань:

 - формування здоров`язбережувальної компетентності;

 - формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми і дорослими в ігровій діяльності;

 - виховання екологодоцільної поведінки;

 -національно – патріотичне виховання.

  Розвивальна  та навчально – виховна робота закладу спрямована перш за все, на реалізацію головного завдання – « Збереження і зміцнення здоров`я вихованців, формування основ здорового способу життя, підготовка дошкільнят до успішного навчання у школі, керуючись Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та «Впевннеий старт» .

   Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі направлена на створення належних умов  для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

    Згідно річного плану на 2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами велася у трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта.  Постійно використовувалися колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами

    Відповідно до річного плану, в ДНЗ працювала творча група вихователів по темі «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників». Метою роботи творчої групи стало удосконалення навчально-методичного забезпечення ровивального освітнього  процесу. Протягом  року члени творчої групи на чолі з керівником проводили   презентації методичних розробок з мовленнєвого розвитку дітей молодших груп,  до уваги педагогів пропонувалися тематичні виставки з проблеми комунікативно – мовленнєвого розвитку молодших дошкільнят, здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, спрямованих на реалізацію завдань  мовленнєвого розвитку. Завдяки проведеній роботі методична база ДНЗ поповнилася необхідним матеріалом для успішної реалізації завдань мовленнєво – комунікативного розвитку вихованців молодшого дошкільного віку. На засіданнях творчої групи обговорювалися сценарії свят, тематичних занять, питання оформлення святкових залів, підбору костюмів і атрибутів необхідних для проведення відкритих заходів.

   З метою підвищення фахової майстерності педагогів рівня їх теоретичної підготовки,  впровадження іноваційних технологій, було організовано роботу семінарів: та семінарів-практикумів «Впровадження здоров`язбережувальних інноваційних технологій в практику роботи ДНЗ», під час якого педагоги закладу детально ознайомилися з інноваційними здоров`язбережувальними технологіями: дихальна гімнастика, стретчинг, пальчикова гімнастика, фітбол – гімнастика, степ – аеробіка, самомасаж, арттерапія, тощо, методикою їх проведення і почали активно використовувати в роботі елементи цих технологій .

  Темою наступного семінару була «Українська ментальність та завдання національного виховання», де вирішувалися питання глобалізаційної спрямованості виховання і завдання спрямовані на збереження та розвиток національної своєрідності вихованців.

 «Формування компетентності педагогів щодо креативного розвитку дошкільників», на цьому семінарі – практикумі педагоги закладу удосконалювали свою теоритичну і практичну майстерність з питань розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Проблеми комунікативно – мовленнєвого розвитку вирішувалися під час семінару на тему: «Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми». Двічі на місяць проводилися педгодини, що дало можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури, обговорення відкритих заходів, колективних переглядів занять консультування педагогів.  Під час тематичних консультацій, двічі на місяць, розглядалися питання забезпечення оптимальної рухової активності під час самостійної та організованої активності вихованців, зміцнення здоров`я і фізичного розвитку дітей, ознайомлення дошкільників з українським декоративним мистецтвом, патріотичне виховання, формування валеологічного світогляду, виховні аспекти духовності і моральності, формування мовленнєво - комунікативної компетенції, розвиток уяви і творчого мислення, громадянське виховання, впровадження в роботу елементів театралізації, організація пошуково – дослідницької діяльності.

   З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи з дошкільниками, проводилося діагностування, анкетування педагогічних кадрів, індивідуальне опитування, відвідування занять, спостереженя за проведенням організованих заходів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.

   Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів.

    Протягом року в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів:  «Я здоров`я бережу, сам собі допоможу!» (вересень); тиждень знань безпеки життєдіяльності: «Цікавинки безпеки», «Неслухняним завжди горе» (жовтень, травень); «Осінь золотиста» (листопад) тижні з правового виховання: «Щаслива родина – право кожної дитини», «Ми на ім`я і щастя маємо право» (грудень, квітень); Шевченківський тиждень; «Ми пам`ятаємо тебе, Тарасе» тиждень з патріотичного виховання «Рідний край знати – свій народ шанувати»» (лютий). В рамках тематичних тижнів організовувалися виставки дитячих робіт, виготовлених разом з батьками, фотовиставки, тематичні заняття,  розваги, велася активна просвітницька робота з батьками. 

     Протягом навчального року проведено чотири засідання педагогічої ради колективу, на засіданнях рад вирішувалися питання формуваня компетентної особистосі дошкільника, шляхи організації навчального процесу, збереження і зміцнення здоров`я вихованців, формування у них свідомого ставлення до свого здоров`я і здоров`я інших людей;  атестація педагогічних працівників; впровадження комунікативно – діяльнісної технології навчання рідної мови та розвитку мовлення

 Налагоджено роботу психологічної  служби закладу. Проводилося діагностування психологічної готовності до навчання в школі  старших дошкільників за методико Т. Стадненко, Н. Ілляшенко, що дало змогу організувати ефективну роботу з підготовки майбутніх випускників до навчання в школі. З вихованцями груп раннього віку проведено корекційну роботу з полегшення процесу адаптації за програмою Н. Роньжиної. Вихователям були надані рекомендації з питань полегшення процесу адаптації новоприбулих дітей. За запитом педагогів проведено діагностику тривожності за методикою Р.Темпля та Д. Дарки. Практичний психолог проводила тренінгові заняття з педагогами з питань профілактики втомлюваності, емоційного вигорання, налагодження взаємовідносин між членами колективу, приймала участь у проведенні педрад, семінарів, практикумів, загальносадових батьківських зборів.

 Виконання накреслених у річному плані завдань спонукало педагогів до творчого пошуку, сприяло активізації  різноманітних форм методичної підготовки кожного вихователя, підвищенню рівня їхньої теоретичної  підготовки,  та фахової майстерності. Творчі здобутки  педагогів садочка стали надбанням колективу, дали змогу поповнити і вдосконалити методичну базу закладу.

Велика робота проведена для поповнення матеріально – техічної та методичної бази: створна Українська світлиця, в якій зібано предмети побутового вжитку наших предків: меблі, посуд, рушники, килими, іграшки, тощо, оформлено фотогалерею з катинами Т.Г. Шевченка, роботами            М. Приймаченко, та майстрів Петриківського розпису, стіни музичної зали прикрасили портрети композиторів – класиків та сучасних дитячих композиторів і виконавців, придбано і виготовлено руками працівників закладу нові костюми і атрибути для проведення святкових ранків і тематичних занять, відповідно до назви кожної групи оформлено панно, затишку додали нові ламбрекени в групах та галереях.   Продовжується робота над створенням екологічної стежини. Систематично поповнюється методичною літературою та посібниками кабінет методиста.

 Активна  систематична робота кожного педагога, незважаючи не невисокий педагогічний досвід, дала можливість досягти гарних результатів, про що говорить успішне проходження дошкільним закладом  державної атестації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічного колективу

 

 

Порівняльний аналіз засвоєння програми розвитку дитини  дошкільного віку «Я у Світі» вихованцями закладу.

Високий рівень

 

 

Достатній рівень

  Середній рівень

Нижче середнього рівня

 

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2016-2017 н.р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

 

Вчасно  розпочали підготовку до роботи в літній оздоровчий період, згідгно річному плану проведено ряд організаційних заходів: підготовано територію дошкільного закладу: висаджено квіти на клумби, рослини зеленої аптеки (календула, ромашка аптечна, подорожник, кульбаба) замінено пісок у пісочницях, підготована корегуюча доріжка, відремонтовано і пофарбовано ігрове і спортивне обладнання на майданчиках.

З усіма працівниками закладу було проведено інструктажі з охорони життя і здоров`я дітей здійснено адмінобходи з питань БЖД та початку ходу оздоровлення. На педгодині педагогам надано консультації з питань організації змістовних прогулянок для вихованців, роботи з новоприбулими дітьми в адаптаційний період, підготовки до роботи в новому навчальному році.

 З 01. 06. 2017 дитячий садок перейшов на літній режим роботи, що передбачає забезпечення раціонального харчування, урізноманітненого овчами і фруктами, введення другого сніданку у вигляді фруктів і соків, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі,  ранковий прийом, прогулянки, заняття на свіжому повітрі, дозвілля і розваги.

Розпочалися літні канікули веселим святом – Днем захисту дітей «Дитинство – щаслива пора», після якого діти отримали солодкі подарунки, з задоволенням подивилися лялькову виставу «Обережним будь завжди», малювали малюнки на конкурс, гралися в народні і музичні ігри.

   У наступному навчальному році педагоги закладу  обрали основним напрямком своєї роботи:  формування соціально – мовленнєвої компетенції дошкільників під впливом цінностей українського народу.

 - формування розуміння цінності свого здоров`я і здоров`я інших людей;

 -національно – патріотичне виховання;

 - розвиток мовлення дошкільнят засобами художньої

       літератури та мистецтва;

 - Соціальна і фінансова освіта дошкільнят.